Michiels n.v., Wolfsdonksteenweg 63, 3201 Langdorp
T: 013 77 12 42  / F: 013 77 82 88 / info@michiels-ecotank.be


Vlaanderen

1. Bovengrondse tanks

Nieuwe bovengrondse reservoirs < 5.000 kg (+/- 6.000 liter) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?

• dubbelwandig staal, thermohardende kunststof of polyethyleen

• enkelwandig staal of thermohardende kunststof in een inkuiping

• enkelwandige polyethyleen in een inkuiping, mits drukproef

• prefab beton

Een opslagsysteem aanvaard door erkend milieudeskundige is eveneens toegelaten; het door de milieudeskundige ondertekende attest van aanvaarding wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje. 
Een dubbelwandig reservoir voorziet u best van een permanent lekdetectiesysteem.
Enkelwandige reservoirs moeten ingekuipt worden. Dubbelwandige niet. 

Wie mag het reservoir plaatsen?

De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van, of door een officieel erkend reservoirtechnicus. Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijgt u?

• Een groene merkplaat waarop het erkenningsnummer van de reservoirtechnicus of milieudeskundige, de datum van de plaatsing en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.

• Een conformiteitsattest van de erkend reservoirtechnicus.

• Een certificaat van de fabrikant van het reservoir.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?

Er moet geen periodieke controle uitgevoerd worden bij bovengrondse tanks.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?

Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000 kg (+/- 6000 liter) moet niet meer gemeld worden aan de bevoegde overheid.

 

2. Ondergrondse tanks

Nieuwe ondergrondse reservoirs < 5.000 kg (+/- 6000 liter) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?

• dubbelwandig staal

• enkel- of dubbelwandig in thermohardende kunststof

• enkel- of dubbelwandig roestvast staal

• prefab beton

Een opslagsysteem aanvaard door erkend milieudeskundige is eveneens toegelaten; het door de milieudeskundige ondertekende attest van aanvaarding wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje. Een dubbelwandig reservoir voorziet u best van een permanent lekdetectiesysteem.

Wie mag het reservoir plaatsen?

De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van of door een officieel erkend reservoirtechnicus. Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijgt u?

• Een groene kenplaat of dop waarop het erkenningsnummer van de erkend reservoirtechnicus of milieudeskundige, de datum van de plaatsing alsook de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.

• Een conformiteitsattest van plaatsing.

• Een certificaat van de tankconstructeur.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?

Stalen, prefab betonnen, polyster reservoirs dienen om de 5 jaar na plaatsing een herhalingscontrole te krijgen. Indien het reservoir geen lekdetectiesysteem bezit moet een dichtheidsproef worden uitgevoerd. Indien lekdetectiesysteem aanwezig is, dan is geen dichtheidsproef vereist.

Van deze termijnen kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur van de tank in te schatten.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?

Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000 kg (+/- 6000 liter) moet niet meer worden gemeld aan een bevoegde overheid.

 

Brussels gewest

Bestaande en nieuwe reservoirs in het Brussels Gewest

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt geen enkele reglementering voor de installatie of controle van een reservoir.  Toch kan een milieuvergunning vereist worden die specifieke exploitatievoorwaarden inhoudt.

Wanneer is een milieuvergunning vereist?

Voor bovengrondse reservoirs met een inhoud van minder dan 3.000 liter is geen milieuvergunning vereist. 

Voor bovengrondse reservoirs met een inhoud tussen 3.000 en 10.000 liter en ondergrondse reservoirs van minder dan 10.000 liter is een milieuvergunning klasse 3 nodig.  
Deze vergunning verplicht de exploitant het reservoir aan te geven bij het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente.  Het reservoir mag geëxploiteerd worden zodra de ontvangstbevestiging van de aangifte bij het reservoir op een van de openbare weg zichtbare plaats hangt gedurende 15 dagen.  

Voor elk reservoir met een inhoud van meer dan 10.000 liter is een milieuvergunning klasse 2 of 1 nodig.  Deze vergunning legt niet alleen de aangifte van het reservoir op, maar bevat ook specifieke exploitatievoorwaarden zoals bepaald in de ordonnantie van 5 juni 1997.

 

Meer info op www.informazout.be